Het is voor Izabeau uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. We willen u dan ook graag informeren over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid heeft betrekking op alle online diensten die door de Izabeau website (uitgebaat door Isabelle Otten, Kerkstraat 29, 2290 Vorselaar) aan u verstrekt worden. Door de Izabeau webshop te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u dit privacy beleid en stemt u automatisch in met de verwerking van uw persoonlijke informatie volgens dit privacy beleid. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen gegeven te worden, moet u bij de bestelling wel uw persoonlijke gegevens invullen. De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank, beheerd door Izabeau. Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: informatie die alleen op u te herleiden is (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en worden veilig opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database. Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen, aan te passen, of te verwijderen via uw account op de website.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u een online bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die persoonlijke informatie kan bevatten. Deze informatie wordt actief verzameld door u bepaalde vragen te stellen en u de gelegenheid te geven rechtstreeks met ons te communiceren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt.

Een IP-adres is een uniek en identificerend nummer dat toegewezen wordt aan elke computer die gebruik maakt van internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonlijke informatie bevat omdat het doorgaans wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met internet en niet gebonden is aan de computer van een bepaalde gebruiker. Wij gebruiken uw IPadres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e-mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies (“session cookies”), die worden gewist zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet, als permanente cookies (“persistent cookies”) die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen tenzij u deze uitwist.

Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie te verzamelen. Persistent cookies worden gebruikt voor o.a. het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden of formulieren), het achterhalen welke onderdelen van de website de gebruiker het meest waardevol vindt en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren.

U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst of dat cookies worden geweigerd. Meestal kan u dit vinden onder “Help” in de toolbar van uw browser. Het weigeren van cookies kan technisch tot een beperking van de functionaliteit leiden. U zal wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunnen benutten.

Voor meer informatie over ons privacy beleid, neem gerust contact met ons op.